Programma

September

Vrijdag 6 september 2019           14.00 – 16.00 uur           Historisch loket

Maandag 9 september 2019       19.30 – 21.00 uur           Duits taalcafé

Maandag 16 september 2019     19.30 – 21.00 uur           Nederlands taalcafé

Oktober

Vrijdag 4 oktober 2019                 14.00 – 16.00 uur          Historisch loket

Maandag 14 oktober 2019           19.30 – 21.00 uur          Duits taalcafé

Maandag 21 oktober 2019           19.30 – 21.00 uur          Nederlands taalcafé

Woensdag 23 oktober 2019         19.30 – 21.00 uur          Peter Sloterdijk

Donderdag 24 oktober 2019        15.00 uur                       Lezing Jan van Wandelen

November

Vrijdag 1 november 2019             14.00 – 16.00 uur          Historisch loket

Woensdag 6 november 2019       19.30 – 21.00 uur          Peter Sloterdijk

Maandag 11 november 2019       19.30 – 21.00 uur          Duits taalcafé

Maandag 18 november 2019       19.30 – 21.00 uur          Nederlands taalcafé

Woensdag 27 november 2019     19.30 – 21.00 uur          Peter Sloterdijk

December

Vrijdag 6 december 2019              14.00 – 16.00 uur          Historisch loket

Maandag 9 december 2019          19.30 – 21.00 uur          Duits taalcafé

Maandag 16 december 2019        19.30 – 21.00 uur          Nederlands taalcafé