Autor: Administrator

Home

Buurtbibliotheek voor volwassenen en kinderen

De Zeehelden Bibliotheek is gevestigd in de Duitse bibliotheek in de Witte de Withstraat 31 in het Zeeheldenkwartier Den Haag. Het is een buurtbibliotheek, bedoeld voor bewoners van het Zeeheldenkwartier.

Openingstijden

De Zeehelden Bibliotheek is dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur geopend.

Boeken en DVD’s lenen

U moet lid zijn van de Zeehelden Bibliotheek om boeken en dvd’s te kunnen lenen.

Lid worden van de bibliotheek is gratis. De boekencollectie is Nederlandstalig en omvat uit het Duits vertaalde moderne literatuur en vertaalde non-fictie, met de nadruk op de relatie Nederland – Duitsland.Daarnaast bestaat de collectie uit kinderboeken voor de leeftijd van 0 – 6 jaar.

Programma

Literatuuravond: donderdag 29 november 2018,  20.00 – 21.30 uur

Medewerkers stellen recent uit het Duits vertaalde literatuur voor.

Voorlezen: woensdag 19 december 2018, 10.00 – 10.30 uur

Voorlezen voor peuters tot en met vier jaar.

Historisch Loket: vrijdag 14 december 2018, 14.00 – 16.00 uur

Wil je meer weten over de geschiedenis van je huis of straat? Kom langs en vraag het onze in geschiedenis gespecialiseerde medewerkers!

Lidmaatschap

  • Lid worden is gratis.
  • U kunt per keer twee boeken / dvd’s lenen.
  • De uitleentermijn is vier weken.
  • U belooft zorgvuldig om te gaan met de uitgeleende boeken of dvd’s.
  • U brengt de materialen op tijd weer terug.
  • Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.
  • Uw gegevens worden, uitsluitend voor intern gebruik en in overeenstemming met de nieuwe wetgeving, in ons system opgeslagen.
  • Als u ons uw e-mailadres verstrekt, houden wij u op de hoogte over de bibliotheek.

Over ons

De start van de buurtbibliotheek is gerealiseerd door een eenmalige subsidie van de gemeente Den Haag. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk de bibliotheek draaiende te houden.

Uw vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Daarvan kopen we nieuwe boeken en films en andere zaken om de buurtbibliotheek aantrekkelijk te maken en te houden. Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 03 RABO 0325 1443 89 ten name van Stiftung Literaturhaus Deutsche Bibliothek Den Haag onder vermelding van Zeehelden Bibliotheek.