Actueel

Nieuw: Start van het Philosophiecafé!

In vier bijeenkomsten lezen we “Het tijdperk van de tovenaars” van Wolfram Eilenberger.

In de periode 1919-1929 explodeerde het Europese denken: Martin Heidegger bracht ‚Sein und Zeit‘ uit, Ludwig Wittgenstein zijn ‚Tractatus Logico-Philosophicus‘. Welke krachten waren er als bij toverslag ontketend?

Met ‚Het tijdperk van de tovenaars‘ puzzelt Wolfram Eilenberger een grandioze ideeëngeschiedenis van het interbellum bij elkaar, waarin Wittgenstein, Heidegger, Walter Benjamin en Ernst Cassirer als de hoofdpersonen optreden.

 

Gespreksleiders: Drewes Hielema en Erik de Gier

Voertaal: Nederlands/Duits

Tweede bijeenkomst: Woensdag 26 februari

Aanvang: 19.30 uur

Gratis voor leden van de Deutsche Bibliothek